İŞ GÜVENLİĞİ
 
Nazif Sinan DERMAN
İlknur ÜNLÜ
Mustafa AŞAR
Özgür YERGİN


PERİYODİK KONTROL
 
Özgür YERGİN
Serpil BİRKAN
Mustafa DÜZ
Ümit ERGENEKON
Remzi TALAY

  ENERJİ ÇÖZÜMLERİ

" TÜRKAK 17020 AKREDİTASYON ÇALIŞMAMIZ DEVAM EDİYOR  "

Enerji kayıplarının iyi anlaşılması geniş bir yelpazede bir enerji analizi yapmakla başlar, Bu çalışmalar tüketim çısından hangi kayıpların bulunduğunu açığa çıkarır ve sonrasında kayıpların kök nedenleri araştırılarak, metod değişikliği, proses iyileştirme veya yatırım örnekleri incelenmeye başlanır.

Isıtma, aydınlatma, havalandırma, hava koşullandırma, elektrik motorları, kontrol üniteleri, basınçlı hava sistemleri,
endüstriyel proses, elektrik üretimi, stok seviyeleri vs. her türlü durağan veya hareketli enerji tüketen prosesi değerlendirmeye almaktayız.

Çok değişik verimlilik parametresini gözden geçirerek enerji tasarrufu, proses gelişimi veya bakım masrafları
açısından en yüksek değer ve faydayı sağlayacak sistem çözümlerini saptayarak sizinle birlikte çalışacağız.

 

İşletmelerde kayıp analizlerinin yapılması

Bakım yönetim sisteminin geliştirilmesi

Teknik malzeme stok seviyelerinin düzenlenmesi

Proses ve proses destekleyici ekipmanlar,

Merkezi ısıtma ve soğutma üniteleri,

Isıtma, soğutma, klima, havalandırma,

Enerji yönetimi kontrol sistemleri,

Elektrik motorları ve sürücüler,

Elektrik dağıtım sistemleri ve güç yönetimi,

Aydınlatma sistemleri,

Yakıt analizleri

Geri dönüşüm sistemleri

Kojenerasyon sistemleri ve ısı depolama çözümleri.